Příslušenství k oknům

Archív kategorií: Dotace na nová okna

Dotace na nová okna

Nová Zelená úsporám odstartovala a s tím i příjem žádostí. Žádosti je sice možné zasílat téměř do konce roku, ale nikdy není dobré otálet. Program je zaměřen zejména na snížení energetické náročnosti rodinných domů, s čímž přímo souvisí jak zateplení rodinného domu, výměna oken nebo výměna kotlů na tuhá paliva či plynové kotle. Aby byla právě vaše žádost schválena je nutné, abyste splňovali několik podmínek, žádost vyplnili řádně a přiložili k ní i celou řadu další nezbytně nutných dokumentů. Navíc byste se měli informovat, oč všechno můžete jako majitel domu žádat. Není toho právě málo a už teď je dobré zmínit, že pokud máte zájem o dotaci pouze na výměnu oken, je to nedostačující.

Mimo výměny oken je nutné udělat i například zateplení.

V první řadě je dobré, abyste se informovali na příslušném stavebním úřadě, zda vám budou práce na domě povoleny. I kdyby práce nevyžadovali stavební povolení, měli byste mít veškeré informace ověřeny, abyste se do budoucna vyhnuli případným potížím. Následně je nutné sehnat odborníky, kteří vypracují odborné posudky v rámci projektové dokumentace a odborného energetického posudku. Jejich kompletní seznam lze najít na internetových stránkách Nová Zelená dotacím – výběrem některého z nich si zajistíte, že budou posudky vypracovány správně a navíc budou pocházet z rukou odborníků.

Mimo výše zmíněných dokumentů je nutné k žádosti přiložit i krycí list technických parametrů, který zahrnuje seznam provedených opatření a existuje pro něj jednoduchý formulář, jež bez problémů stáhnete na internetu. Ten bude podepsán jak vámi, tak odborníkem. To všechno je nutné přiložit k žádosti, kterou elektronicky odešlete a následně ji ještě navíc odevzdáte v tištěné podobě na patřičném místě – Fond životního prostředí. Pozor! Žádost v tištěné podobě je nutné doručit už do osmi dnů od podání žádosti elektronické. Následně bude provedena kontrola a žádost bude buď zamítnuta, nebo schválena. Pokud by se snad v žádosti či jiné dokumentaci objevila chyba, můžete ji ve stanoveném termínu odstranit a získáváte tak šanci na získání dotace.

Vložil Dotace na nová okna | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zelená úsporám plastová okna

O dotaci na zateplení oken bylo možné v minulosti žádat v rámci programu Zelená úsporám. Program byl časově omezený a v současné době je spuštěn jeho nástupce Nová Zelená úsporám. I zde je možné žádat o dotaci na výměnu oken, ale už to ani zdaleka není tak jednoduché, jak tomu bylo v minulosti. Abyste mohli jako majitelé rodinného domu získat dotaci na nová okna, je nutné, abyste mimo výměny oken na domě provedli ještě zateplení a tak ušetřili značnou spotřebu tepla. Vyměnit okna zkrátka a dobře na schválení žádosti ani zdaleka nestačí.

Máte-li zájem o peníze z dotací, rozhodně byste se v první řadě měli seznámit se všemi podmínkami. Podmínek není zrovna málo a možná právě vám se může stát, že je všechny nebudete splňovat. Nezapomínejte ani na stavební úřad, pod který spadáte a projednejte s ním, zda je vůbec možné povolit úpravy na domě. I kdyby se některých stavebních úprav povolení ani zdaleka netýkalo, je vhodné, abyste byli po všech stránkách připraveni a informováni.

Peníze z dotace obdržíte až zpětně poté, co sami uhradíte veškeré náklady na práci i materiál, které jsou spojeny s realizací dané zakázky. Myslete tedy i na to, že je nutné, abyste měli veškeré peníze k dispozici. Peníze získáváte tedy zpětně ale až v době, kdy bude odeslán formulář s tzv. způsobilými výdaji. Ten musí obsahovat nejen výčet všech prací, které byly provedeny, ale i veškeré faktury za materiál, který byl pořízen v rámci realizace zakázky. Práci i podklady, jež se týkají odborné dokumentace – dejte si pozor, protože některé dokumenty je nutné přiložit už k samotné žádosti, musí vykonávat a vytvářet pouze odborníci a specializované firmy. Jejich seznam najdete na oficiálních internetových stránkách Nová Zelená úsporám.

O dotaci v rámci programu Nová Zelená úsporám mohou žádat jen majitelé rodinných domů. V současné době se připravují i různé dotační programy pro bytové domy nebo firmy.

 

Vložil Dotace na nová okna | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Dotace na výměnu oken

Váš dům už něco zažil a o oknech to platí dvojnásobek? Výměna oken na celém rodinném domě nebo bytovém domě rozhodně není jedna z nejlevnějších záležitostí. Mnohdy na to rozpočet nestačí, a pokud budete vědět o různých možnostech, jak si okna vyměnit, nebo odkud peníze čerpat, značně můžete ušetřit. A nejen vy, ale i vaši přátelé či sousedé. Na dotaci má nárok celá řada majitelů rodinných domů, ale jen při plnění stanovených podmínek. Jaké z nich to jsou a jaký máte nárok na dotaci v rámci výměny oken? Nová Zelená úsporám je dotační program, kam se i vy můžete přihlásit.

Nutno podotknout, že Nová Zelená úsporám sice poskytuje dotaci na výměnu nebo pořízení nových oken pro rodinné domy, ale jen v případě, že spolu s okny bude provedeno i zateplení domu. Mimo jiné je možné mimo dotací na okna žádat i o dotace na nové dveře. Výše dotací se pochopitelně odráží od toho, jaká okna na dům přijdou. Chcete-li dosáhnout nejvyšší možné dotace, která činí 50%, pak je nutné vybírat alespoň taková okna, která mají trojskla a další prvotřídní vybavení, jež se podílí na úspoře energie.

Zapomínat nelze ani na tzv. způsobilé výdaje, což jsou vlastně vaše vlastní náklady. Veškeré náklady, které jsou přímo spojeny s realizací různých prací, je nutné dokládat fakturou a mimo jiné i odborným soupisem prací, které byli provedeny. Pouze na základě těchto doložených dokumentů je možné přijmout zpětně dotaci, se kterou se náklady na realizaci značně sníží.

O dotaci na výměnu oken a zateplení rodinného domu je možné žádat v rámci dotačního programu Nová Zelená úsporám od 12. 8. 2013 až do 29. 11. 2013. O dotaci mohou žádat pouze majitelé rodinných domů, kteří podléhají daňové povinnosti. O dotaci nemohou žádat majitelé chat nebo rekreačních domků. Bude-li vám dotace přiznána, nezapomínejte na důležité termíny, ve kterých je nutné dodržet nejen podmínky, odeslání žádosti, ale i například realizace zakázky. Nedodržení různých termínů by pro žadatele mohlo znamenat neposkytnutí finančních prostředků a tak i zpětné zamítnutí žádosti o dotaci.

Vložil Dotace na nová okna | Štítek , , , , | Zanechat komentář