Příslušenství k oknům

Archív štítků: Nová Zelená úsporám

Zelená úsporám plastová okna

O dotaci na zateplení oken bylo možné v minulosti žádat v rámci programu Zelená úsporám. Program byl časově omezený a v současné době je spuštěn jeho nástupce Nová Zelená úsporám. I zde je možné žádat o dotaci na výměnu oken, ale už to ani zdaleka není tak jednoduché, jak tomu bylo v minulosti. Abyste mohli jako majitelé rodinného domu získat dotaci na nová okna, je nutné, abyste mimo výměny oken na domě provedli ještě zateplení a tak ušetřili značnou spotřebu tepla. Vyměnit okna zkrátka a dobře na schválení žádosti ani zdaleka nestačí.

Máte-li zájem o peníze z dotací, rozhodně byste se v první řadě měli seznámit se všemi podmínkami. Podmínek není zrovna málo a možná právě vám se může stát, že je všechny nebudete splňovat. Nezapomínejte ani na stavební úřad, pod který spadáte a projednejte s ním, zda je vůbec možné povolit úpravy na domě. I kdyby se některých stavebních úprav povolení ani zdaleka netýkalo, je vhodné, abyste byli po všech stránkách připraveni a informováni.

Peníze z dotace obdržíte až zpětně poté, co sami uhradíte veškeré náklady na práci i materiál, které jsou spojeny s realizací dané zakázky. Myslete tedy i na to, že je nutné, abyste měli veškeré peníze k dispozici. Peníze získáváte tedy zpětně ale až v době, kdy bude odeslán formulář s tzv. způsobilými výdaji. Ten musí obsahovat nejen výčet všech prací, které byly provedeny, ale i veškeré faktury za materiál, který byl pořízen v rámci realizace zakázky. Práci i podklady, jež se týkají odborné dokumentace – dejte si pozor, protože některé dokumenty je nutné přiložit už k samotné žádosti, musí vykonávat a vytvářet pouze odborníci a specializované firmy. Jejich seznam najdete na oficiálních internetových stránkách Nová Zelená úsporám.

O dotaci v rámci programu Nová Zelená úsporám mohou žádat jen majitelé rodinných domů. V současné době se připravují i různé dotační programy pro bytové domy nebo firmy.

 

Vložil Dotace na nová okna | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Dotace na výměnu oken

Váš dům už něco zažil a o oknech to platí dvojnásobek? Výměna oken na celém rodinném domě nebo bytovém domě rozhodně není jedna z nejlevnějších záležitostí. Mnohdy na to rozpočet nestačí, a pokud budete vědět o různých možnostech, jak si okna vyměnit, nebo odkud peníze čerpat, značně můžete ušetřit. A nejen vy, ale i vaši přátelé či sousedé. Na dotaci má nárok celá řada majitelů rodinných domů, ale jen při plnění stanovených podmínek. Jaké z nich to jsou a jaký máte nárok na dotaci v rámci výměny oken? Nová Zelená úsporám je dotační program, kam se i vy můžete přihlásit.

Nutno podotknout, že Nová Zelená úsporám sice poskytuje dotaci na výměnu nebo pořízení nových oken pro rodinné domy, ale jen v případě, že spolu s okny bude provedeno i zateplení domu. Mimo jiné je možné mimo dotací na okna žádat i o dotace na nové dveře. Výše dotací se pochopitelně odráží od toho, jaká okna na dům přijdou. Chcete-li dosáhnout nejvyšší možné dotace, která činí 50%, pak je nutné vybírat alespoň taková okna, která mají trojskla a další prvotřídní vybavení, jež se podílí na úspoře energie.

Zapomínat nelze ani na tzv. způsobilé výdaje, což jsou vlastně vaše vlastní náklady. Veškeré náklady, které jsou přímo spojeny s realizací různých prací, je nutné dokládat fakturou a mimo jiné i odborným soupisem prací, které byli provedeny. Pouze na základě těchto doložených dokumentů je možné přijmout zpětně dotaci, se kterou se náklady na realizaci značně sníží.

O dotaci na výměnu oken a zateplení rodinného domu je možné žádat v rámci dotačního programu Nová Zelená úsporám od 12. 8. 2013 až do 29. 11. 2013. O dotaci mohou žádat pouze majitelé rodinných domů, kteří podléhají daňové povinnosti. O dotaci nemohou žádat majitelé chat nebo rekreačních domků. Bude-li vám dotace přiznána, nezapomínejte na důležité termíny, ve kterých je nutné dodržet nejen podmínky, odeslání žádosti, ale i například realizace zakázky. Nedodržení různých termínů by pro žadatele mohlo znamenat neposkytnutí finančních prostředků a tak i zpětné zamítnutí žádosti o dotaci.

Vložil Dotace na nová okna | Štítek , , , , | Zanechat komentář